Hino
Xe tải

Xe Hino cũ mới

Tìm được (8) tin bán xe

Xe Mới Hino  500 Series FL8JW7A 2022 341918

Xe Mới Hino 500 Series FL8JW7A 2022

1.674 tỷ
Mới
2022
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 03/05/2022
Xe Mới Hino 700 Series 6x4 2021 341739

Xe Mới Hino 700 Series 6x4 2021

1.65 tỷ
Mới
2021
Dầu
Số sàn
Thanh Hóa
Đăng 01/04/2022
Xe Mới Hino 300 Series XZU342L 2021 339964

Xe Mới Hino 300 Series XZU342L 2021

670 triệu
Mới
2021
Dầu
Số sàn
Thái Bình
Đăng 12/06/2021
Xe Mới Hino  500 Series 3T5 2021 339315

Xe Mới Hino 500 Series 3T5 2021

889 triệu
Mới
2021
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 25/04/2021
Xe Mới Hino  500 Series FC9JLTC 2020 335503

Xe Mới Hino 500 Series FC9JLTC 2020

800 triệu
Mới
2020
Dầu
Số sàn
Hải Phòng
Đăng 17/07/2020
Xe Mới Hino  500 Series Euro 4 2020 333269

Xe Mới Hino 500 Series Euro 4 2020

1.978 tỷ
Mới
2020
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 04/03/2020
Xe Mới Hino  500 Series FG8JT7A 2019 301539

Xe Mới Hino 500 Series FG8JT7A 2019

1.31 tỷ
Mới
2019
Dầu
Số sàn
Hưng Yên
Đăng 19/03/2019
Xe Mới Hino  500 Series FG 2019 295997

Xe Mới Hino 500 Series FG 2019

1.31 tỷ
Mới
2019
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 14/02/2019