Thỏa thuận sử dụng

Công ty Cổ phần Chợ xe                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          
Số:  22/10/2014                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                     ————————————
                                                                                               Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT CHỢ XE

I. Nguyên tắc chung
- Là trang web giúp người mua và bán ô tô, xe máy tìm đến nhau.
- Thông tin rõ ràng, minh bạch, được kiểm duyệt chặt chẽ.
- Xe đăng bán với hình ảnh chụp thật.
- Chợ Xe có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.
- Khi vào web của Chợ Xe, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Sàn giao dịch Chợ Xe cấp cho Thành viên một giấy phép không thể chuyển nhượng và có thể hủy bỏ để sử dụng Trang web, theo Điều kiện và Điều khoản đã đề ra, cho mục đích mua sắm những sản phẩm cá nhân được bán trên Trang web.
- Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Sàn giao dịch TMĐT Chợ Xe cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong Điều kiện và Điều khoản này, Sàn giao dịch TMĐT Chợ Xe sẽ hủy giấy phép này của Thành viên mà không cần báo trước.
- Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm. Những thông tin sản phẩm hiển thị trên Trang web là thông tin từ nhà cung cấp, không phải do Sàn giao dịch TMĐT Chợ Xe soạn thảo. Đệ trình hoặc ý kiến hiển thị trên Trang web là ý kiến của cá nhân khách hàng, không thể hiện ý kiến của Sàn giao dịch TMĐT Chợ Xe.
- Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng kí. Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào.
- Mỗi người sử dụng Trang web phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí. Hơn nữa, Thành viên phải thông báo cho Sàn giao dịch TMĐT Chợ Xe biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép.
- Sàn giao dịch TMĐT Chợ Xe không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ quy định.
- Trong suốt quá trình đăng ký, Thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Trang web. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

II. Quy định chung
- Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:
- Sàn giao dịch thương mại điện tử Chợ Xe là trang web www.choxe.net trực thuộc Công ty Cổ phần Chợ xe . Đây là webstie sàn giao dịch thương mại điện tử, nơi các tổ chức, cá nhân có thể bán hàng hóa. 
- Thành viên: là tố chức/ cá nhân đăng ký sử dụng trang web Chợ Xe, bao gồm Thành viên và người mua.
- Sản phẩm: là những sản phẩm được giao dịch trên trang web Chợ Xe.
- Sở hữu Trí tuệ: bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

III. Quy trình giao dịch
- Quy trình dành cho người mua hàng: