Toyota Raize năm 2021

Mô tả

Bảng giá các phiên bản

Phiên bản Màu sắc Giá (triệu đồng)
Toyota Raize 1.0T G CVT 535 Triệu

Thông số kỹ thuật